Skip to content

Mat á skólastarfi

Mat á skólastarfi

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 8. kafla er fjallað um mat og eftirlit með gæðum grunnskólastarfs.

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfsins er m.a. að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.  Einnig ber að tryggja að starfsemi skólans sé í samræmi við lög og reglur.  Huga þarf að gæðum náms og skólastarfs og tryggja að réttindi nemenda séu virt.

Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra.  Grunnskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt.

Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs.  Þau skulu jafnframt fylgja eftir að það mat leiði til umbóta í skólastarfi ef þess þarf.

Menntamálaráðuneytið annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum.  Það stendur einnig fyrir samræmdu námsmati í grunnskólum í 4., 7. og 10. bekk.

Hér má nálgast mat á skólastarfi Húsaskóla.

 

Mat á skólastarfi 

Áætlun 2022-23

***

Foreldrasamstarf

Foreldrakönnun apríl 2022

Foreldrakönnun í Húsaskóla_mars 2019

Foreldrakönnun í janúar 2018

 

***

Grænfáni

Grænfánaskýrsla 2019-2022

Grænfánaskýrsla 2017-19

***

Læsi

Niðurstöður Menntamálastofnunar – landið allt í janúar

Húsaskóli – lesfimi í samanburði við landið og viðmið MMS – vor 2017

Samræmd próf

Samantekt – samræmt próf í 4. og 7. bekk 2017

Líðan nemenda og viðhorf til náms

Virkni og líðan 7. bekkur – skýrsla

Virkni og líðan 6. bekkur – skýrsla

Könnun á líðan nemenda – niðurstöður 2. janúar 2018

Líðan nemenda – skýrsla 5.-7. bekkur (október 2018)

Líðan nemenda – skýrsla 1.-4. bekkur (janúar 2018)

Ársskýrsla fardeildar veturinn 2017-2018

 

Fréttir úr starfi

Skoða fréttir