Skip to content

Austurmiðstöð – þjónustumiðstöð

Austurmiðstöð – þjónustumiðstöð

 Í Grafarvogi er starfrækt þjónustumiðstöðin Austurmiðstöð (áður Miðgarður) Gylfaflöt 5, sem sér um alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Hægt er að skila öllum umsóknum um þjónustu borgarinnar til þjónustumiðstöðvarinnar sem ber ábyrgð á að koma þeim í réttar hendur innan borgarkerfisins.Framkvæmdastjóri Austurmiðstöðvar er Ingibjörg Þ Sigurþórsdóttir.

Þú getur pantað tíma í ráðgjöf og/eða fengið nánari upplýsingar um þjónustuna með því að hringja í miðstöðina í síma 411-1400 eða senda tölvupóst.

Sérfræðiþjónusta Austurmiðstöðar

Sérfræðiþjónusta fyrir  grunnskóla í Grafarvogi er staðsett í Þjónustumiðstöð Austurmiðstöð. Þjónustan er veitt á grundvelli þjónustusamnings á milli skóla- og frístundasviðs annars vegar og velferðarsviðs hins vegar.

Starfsfólk allra skólanna og foreldrar geta nálgast tengiliði sérfræðiþjónustu síns leik- og grunnskóla með því að:

  • hafa samband við skólaritara
  • senda tölvupóst á viðkomandi tengilið við skólann
  • hringja í þjónustumiðstöðina Austurmiðstöð, í síma 411 1400

Markmið með auknu samstarfi á sviði félags- og skólaþjónustu er að veita heildstæðari og metnaðarfyllri þjónustu til skóla, einstaklinga og fjölskyldna í hverfinu.
Til að þjónustan verði sem best er lögð áhersla á samvinnu við þá sem til miðstöðvarinnar leita.

Vegna skólaþjónustu má vænta:

  • Ráðgjafar og handleiðslu til þeirra sem koma að málefnum barna, hvort sem um er að ræða starfsfólk skóla eða foreldra.
  • Aðstoðar við að koma á samvinnu milli heimilis og skóla.
  • Sálfræðilegrar greiningar og ráðgjafar til foreldra.

Vegna félagsþjónustu má vænta:

  • Að heildarsýn verði höfð að leiðarljósi í vinnslu mála er varða einstaklinga og fjölskyldur.
  • Félagslegrar ráðgjafar til einstaklinga og fjölskyldna.
  • Hjálp til sjálfshjálpar.